Consultancy

Door het analyseren van productieprocessen vanuit een onafhankelijk en extern blikveld kunnen sub-optimale productie-omstandigheden worden vastgesteld. Gebruik makend van een omvangrijke industriële ervaring en diepgewortelde kennis van verwerkingsprocessen voor lichtmetalen kunnen vervolgens verbeteringsvoorstellen worden geformuleerd.

  • Consultancy en advies betreffende technische/metaalkundige productievraagstukken.
  • Optimalisatie van bestaande procesroutes en/of legeringen.
  • Ontwikkeling van metaalkundige processen voor nieuwe of aangepaste producten.
  • Uitvoering van technische audits en onafhankelijke evaluaties van lichtmetaal-productieprocessen.


In het algemeen zal een systematische werkwijze gevolgd worden, waarbij uitgaande van een analyse van de bestaande situatie doelstellingen en verbeteringsstappen zullen worden gedefinieerd.

 

Consultancy

Door het analyseren van productieprocessen vanuit een onafhankelijk en extern blikveld kunnen sub-optimale productie-omstandigheden worden vastgesteld. Gebruik makend van een omvangrijke industriële ervaring en diepgewortelde kennis van verwerkingsprocessen voor lichtmetalen kunnen vervolgens verbeteringsvoorstellen worden geformuleerd.

  • Consultancy en advies betreffende technische/metaalkundige productievraagstukken.
  • Optimalisatie van bestaande procesroutes en/of legeringen.
  • Ontwikkeling van metaalkundige processen voor nieuwe of aangepaste producten.
  • Uitvoering van technische audits en onafhankelijke evaluaties van lichtmetaal-productieprocessen.


In het algemeen zal een systematische werkwijze gevolgd worden, waarbij uitgaande van een analyse van de bestaande situatie doelstellingen en verbeteringsstappen zullen worden gedefinieerd.