Welkom bij HuDay
Light Alloy Technology Support

Vanwege de gunstige eigenschappen, zoals het lage gewicht en de uitstekende verwerkbaarheid, worden de lichte metalen aluminium en magnesium veelvuldig toegepast in een breed scala van toepassingen, zoals in transport (automotive, lucht-en ruimtevaart, railtransport), machinebouw, electronica en de civiele bouw. Daarnaast is de uitstekende recyclebaarheid een uiterst belangrijke factor in het streven naar een fundamenteel duurzame samenleving.

Gebruikmakend van uitgebreide kennis en industriƫle ervaring in het verwerken van lichtmetalen biedt HuDay professionele ondersteuning aan bedrijven bij het optimaliseren van productontwikkeling en de hieraan gerelateerde fabricageprocessen. Met deze activiteiten beoogt HuDay verbeteringen in procesefficiency te realiseren en materiaalverliezen te voorkomen, met als uiteindelijke doelstelling een positieve bijdrage te leveren aan de realisatie van een duurzame samenleving.

 

HuDay

  • Resultaatgericht, onafhankelijk en vertrouwelijk.
  • Diensten worden aangeboden conform een vooraf overeengekomen vast projectbudget. Anderszijds kunnen diensten volgens een vast uurtarief worden afgenomen.
  • De aangeboden werkzaamheden zijn gebaseerd op een 'custom-made' voorstel, waarin de activiteiten en het beoogde resultaat in detail worden omschreven.