Project management

In veel bedrijfstakken is er een trend naar het afstoten van activiteiten die niet tot de kern-functies van het bedrijf behoren. Op een tijdelijke basis blijft echter een deel van deze werkzaamheden noodzakelijk. Voor deze gevallen kan HuDay doelgerichte ondersteuning bieden.

 

  • Het leveren van diensten en ondersteuning in gevallen waar een (tijdelijk) tekort is ontstaan in capaciteit, kennis en/of ervaring.
  • Het voorzien in externe capaciteit voor het definiëren, initiëren en beheren van projecten op het gebied van productontwikkeling, procesverbetering, etc.

 

HuDay bezit specifieke expertise in projectmatige activiteiten op het gebied van extrusie van lichtmetalen en de hieruit voortvloeiende producten.