Trouble-shooting

In voorkomende gevallen kunnen discussies ontstaan over producten met mogelijke tekortkomingen of producten waarvan de toepasbaarheid of eigenschappen niet conform de eisen zouden zijn. In deze gevallen kan HuDay als externe, onafhankelijke partij een onderzoek uitvoeren en op basis van de resultaten een objectief oordeel afgeven.

  • Gedetailleerd onderzoek en resultaat-analyse in gevallen waar mogelijke onvolkomenheden in producten worden geconstateerd of wanneer er problemen zijn in productie.
  • Het verzorgen van extern materiaalonderzoek bij geselecteerde laboratoria/testinstituten om de onderliggende oorzaken vast te stellen.
  • Onafhankelijke expertise en advies in gevallen waar tegenstijdigheden zijn ontstaan over de intepretatie van producteigenschappen en/of kwaliteitseisen.

 

Op basis van een voorbereidend overleg zal de probleemstelling éénduidig en helder gedefinieerd worden. Aansluitend zal in een beknopt voorstel de te volgen onderzoeksroute worden beschreven.